Chia sẻ Tin Lành!

Ngài đã Sống lại - Ma-thi-ơ 28: 6 - Hình ảnh câu Kinh Thánh

Chúa Giê-xu biết phải trả giá như thế nào để cứu chúng ta … và dù sao thì Ngài đã chọn làm điều đó. Bây giờ, không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu Chúa của chúng ta. Vì vậy, hôm nay, chúng ta hãy chúc tụng quyền năng của Ngài trên tội lỗi, sự chết và bóng tối. Bởi vì Ngài sống — chúng ta cũng vậy!

Kỷ niệm với chúng tôi bằng cách lưu và chia sẻ Hình ảnh câu Kinh Thánh này.

Chia sẻ Hình ảnh lễ Phục Sinh

Bài đăng này cũng có sẵn tại: Tiếng An Tiếng Afrikaans Tiếng Indonesia Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Filipino (Tagalog) Tiếng Pháp Tiếng Ý Tiếng Hà Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Ru-ma-ni Tiếng Nga Tiếng Nhật Tiếng Hán (giản thể) Tiếng Hán (phồn thể) Tiếng Hàn Quốc Phần Lan