Bạn đang tìm gì vậy?

Tìm kiếm

Tìm kiếm Đức Chúa Trời … và bạn sẽ tìm thấy Ngài.

Bất kể hoàn cảnh của bạn lúc này là gì, khi bạn đặt mình trong Lời của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ đâm rễ trong bạn với tình yêu thương của Ngài. Và việc đâm rễ trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời có thể biến đổi cách bạn nhìn nhận về bản thân và thế giới xung quanh.

Vậy hôm nay bạn đang tìm kiếm gì?

Bất kỳ câu hỏi nào của bạn, bất kỳ câu trả lời nào bạn cần, bất kỳ hy vọng nào bạn đang tìm kiếm — hãy đến gần Đức Chúa Trời ngay tại nơi bạn đang ở thông qua Kế hoạch Kinh thánh, và để lời của Ngài biến đổi cách bạn nhìn nhận về bản thân và thế giới xung quanh.

Xem Thêm các Kế hoạch

Bài đăng này cũng có sẵn tại: Tiếng An Tiếng Afrikaans Tiếng Indonesia Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Filipino (Tagalog) Tiếng Pháp Tiếng Ý Tiếng Hà Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Ru-ma-ni Tiếng Nga Tiếng Nhật Tiếng Hán (giản thể) Tiếng Hán (phồn thể) Tiếng Hàn Quốc Phần Lan