Suy nghĩ của bạn đang đưa bạn đến đâu?

Đừng tuân theo khuôn mẫu của thế giới này, nhưng hãy biến đổi bằng cách đổi mới tâm trí của bạn. Sau đó, bạn sẽ có thể kiểm tra và chấp thuận ý muốn của Đức Chúa Trời là gì — ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Ngài.

RÔ-MA 12:2

Một lời cầu nguyện để đổi mới tâm trí của bạn

Đức Chúa Trời ơi, đôi khi con nhìn ra thế giới xung quanh, tôi cảm thấy lo lắng choáng ngợp, và suy nghĩ của con bắt đầu quay cuồng. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy giúp con. Con cần Ngài thay đổi cách con nghĩ.

Suy nghĩ của Ngài cao hơn suy nghĩ của con, và đường lối của Ngài tốt hơn đường lối của con. Ngài mang lại hy vọng cho những người vô vọng, và sức mạnh cho những người yếu đuối. Chỉ duy Ngài có thể đổi mới tâm trí của con và nhắc nhở con về mục đích của mình.

Vì vậy, hôm nay, xin giúp con nắm bắt mọi suy nghĩ khi con dâng cho Ngài những sự lo lắng của con. Nhắc nhở con rằng ngài đang ở bên con, và rằng Ngài sẽ tiếp tục chỉ dẫn và hướng dẫn tôi.

Hãy tư vấn cho con khi con suy ngẫm về Lời của Ngài, và giúp con áp dụng lẽ thật của Ngài vào cuộc sống của tôi. Xin hãy cho con sức mạnh mà con cần để làm những gì đúng và giúp tôi theo đuổi Ngài trên hết tất cả mọi thứ — luôn luôn.

Nhân danh Chúa Giê-xu, Amen.

Lưu lời cầu nguyện

Bài đăng này cũng có sẵn tại: Tiếng An Tiếng Afrikaans Tiếng Indonesia Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Filipino (Tagalog) Tiếng Pháp Tiếng Ý Tiếng Hà Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Ru-ma-ni Tiếng Nga Tiếng Nhật Tiếng Hán (giản thể) Tiếng Hán (phồn thể) Tiếng Hàn Quốc Phần Lan