Đức Chúa Trời tạo nên chúng ta vì cộng đồng.

Bạn bè

Mở rộng các Mối quan hệ Tin kính

Lòng yêu thương phải cho thành thật … Hãy gớm sự dữ … mà mến sự lành.
Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em … hãy lấy lẽ kính nhường nhau…

RÔ-MA 12:9-10

Đức Chúa Trời tạo ra chúng ta vì cộng đồng. Chúng ta có được các mối quan hệ: với bạn bè, phối ngẫu, đồng nghiệp hoặc con cái của chúng ta. Đức Chúa Trời dự định các mối quan hệ lành mạnh là nhân từ, hy sinh, danh dự và tha thứ. Trau dồi những phẩm chất đó thường có nghĩa là từ bỏ những kỳ vọng của chúng ta đối với các mối quan hệ của chúng ta và thay vào đó tin cậy Ngài.

Hôm nay, chúng tôi đang chia sẻ các Kế hoạch có thể giúp bạn tương tác với những người bạn thân yêu, cha mẹ hoặc lãnh đạo. Bạn có thể tự mình hoàn thành hoặc cùng ai đó thực hiện Kế hoạch bằng cách sử dụng Kế hoạch với Bạn bè.

Sẵn sàng để bắt đầu? Chọn một Kế hoạch:

Xem Thêm các Kế hoạch

Bài đăng này cũng có sẵn tại: Tiếng An Tiếng Afrikaans Tiếng Indonesia Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Filipino (Tagalog) Tiếng Pháp Tiếng Ý Tiếng Hà Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Ru-ma-ni Tiếng Nga Tiếng Nhật Tiếng Hán (giản thể) Tiếng Hán (phồn thể) Tiếng Hàn Quốc Phần Lan