Chúng ta sắp đạt được một cột mốc quan trọng!

Kinh Thánh SỐNG ĐỘNG

Điều gì đó đáng kinh ngạc
đang diễn ra…

Cài đặt bộ đếm trong Ứng dụng Kinh Thánh

YouVersion đang trên đà sớm đạt được 500.000.000 lượt cài đặt ứng dụng.

Trong 13 năm qua, chúng tôi đã thấy Đức Chúa Trời làm nhiều hơn những gì chúng ta có thể cầu xin, suy nghĩ hoặc tưởng tượng thông qua YouVersion.

Khi Kho Ứng dụng ra mắt vào năm 2008, YouVersion là một trong 200 ứng dụng đầu tiên có sẵn. Cuối tuần đầu tiên đó, 83.000 người đã cài đặt Kinh Thánh trên thiết bị của họ. Nhưng hiện tại, một Cộng đồng bắt đầu với 83.000 lượt tải xuống trong một ngày cuối tuần đã đạt gần nửa tỷ.

Con số đó đại diện cho mọi người trên khắp thế giới – từ các quốc gia khác nhau và nói các ngôn ngữ khác nhau – đang tích cực đến gần với Đức Chúa Trời hơn qua Lời của Ngài. Và bạn là một trong số họ.


Biểu tượng ứng dụng Kinh Thánh

Hãy chúc tụng Lời của
Đức Chúa Trời bằng hành động.

Khi chúng ta gần đến mốc quan trọng này vào giữa tháng 11, chúng tôi mời Cộng đồng cùng chúc mừng với chúng tôi rằng Kinh Thánh sống động. Nếu bạn mở YouVersion ngay bây giờ, bạn sẽ thấy một bộ đếm theo dõi tiến trình đạt tới 500 triệu lượt cài đặt của chúng tôi trong thời gian thực. Khi bạn nhìn thấy bộ đếm đó, hãy nghĩ về con số đó đại diện cho điều gì. Sau đó, hãy suy ngẫm về những gì Đức Chúa Trời đã hoàn thành qua Lời Ngài, và chúc tụng sự thành tín của Ngài.


Hãy xem Kinh Thánh sống động như thế nào.

Trong vài tuần tới, chúng tôi đang chúc mừng thời khắc lịch sử này — và chúng tôi muốn bạn tham gia cùng chúng tôi!

Hãy bắt đầu sự chúc mừng bằng cách xem video đặc biệt này, có những người mà cuộc sống của họ đã được thay đổi bởi Lời của Đức Chúa Trời.

(Để xem video này bằng ngôn ngữ của bạn, hãy chuyển đến cài đặt video (biểu tượng bánh răng), nhấn vào “Phụ đề” và chọn ngôn ngữ của bạn.)


Muốn đạt Huy hiệu?

Khi chúng tôi đếm đến 500 triệu, hãy tham gia chúc mừng bằng cách chia sẻ ứng dụng YouVersion với một người bạn!

Và khi bạn chia sẻ YouVersion trong ứng dụng, bạn sẽ nhận được Huy hiệu chia sẻ YouVersion.

Huy hiệu Chia sẻ YouVersion

Chia sẻ YouVersion

Bài đăng này cũng có sẵn tại: Tiếng An Tiếng Afrikaans Tiếng Indonesia Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Filipino (Tagalog) Tiếng Pháp Tiếng Ý Tiếng Hà Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Ru-ma-ni Tiếng Nga Tiếng Nhật Tiếng Hán (giản thể) Tiếng Hán (phồn thể) Tiếng Hàn Quốc Phần Lan