Hoàn thành một Kế hoạch đặc biệt và đạt Huy hiệu!

Huy hiệu Kinh thánh là sống động

Hãy khám phá Kinh Thánh sống động như thế nào.

Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo ra vũ trụ đang thổi sự sống mới vào thế giới qua quyền năng của Lời Ngài. Và Lời Đức Chúa Trời sống động và hoạt động bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta đang sống và hoạt động.

Kinh thánh đang định hình Cộng đồng YouVersion và tháng này chúng ta đang tiến đến một cột mốc quan trọng. Khi YouVersion đạt gần 500 triệu lượt cài đặt, Cộng đồng toàn cầu của chúng tôi đang phản ánh những gì Đức Chúa Trời đã làm cho đến nay.

Tham gia lễ kỷ niệm toàn cầu bằng cách hoàn thành 7 ngày mới của YouVersion Kế hoạch Kinh Thánh là sống động, và khám phá cách Đức Chúa Trời sử dụng Kinh thánh để thay đổi cuộc sống trên khắp thế giới. Chúng ta hãy ca tụng Kinh thánh đã biến đổi lịch sử như thế nào.

Hoàn thành Kế hoạch này trong tháng 11 và bạn cũng sẽ nhận được Huy hiệu Kinh thánh phiên bản giới hạn là Huy hiệu Kế hoạch sống động.

Huy hiệu Kinh thánh là sống động

Bắt đầu kế hoạch

Bài đăng này cũng có sẵn tại: Tiếng An Tiếng Afrikaans Tiếng Indonesia Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Filipino (Tagalog) Tiếng Pháp Tiếng Ý Tiếng Hà Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Ru-ma-ni Tiếng Nga Tiếng Nhật Tiếng Hán (giản thể) Tiếng Hán (phồn thể) Tiếng Hàn Quốc Phần Lan