Cảm tạ Đức Chúa Trời về Lời của Ngài

Kinh Thánh SỐNG ĐỘNG

Hãy Cùng nhau Cầu nguyện

Mỗi khi bạn mở YouVersion, bạn đang kết nối với Đức Chúa Trời qua Lời của Ngài. Và khi bạn mở ứng dụng, bạn có quyền truy cập vào Kinh Thánh bằng ngôn ngữ mà bạn hiểu.

Hãy nghĩ về món quà đó là gì.

Nhưng Kinh Thánh không phải là chỉ có sẵn ở vào ngôn ngữ của bạn bởi vì sự hào phóng của các đối tác của chúng tôi, YouVersion cung cấp Kinh Thánh cho hơn 1.700 ngôn ngữ.

Đức Chúa Trời đang quyến rũ tấm lòng của những người đang tìm kiếm Ngài qua Lời của Ngài, và tạo ra một Cộng đồng toàn cầu xoay quanh Kinh Thánh.

Và Ngài chỉ mới bắt đầu.

Khi YouVersion đạt được 500 triệu lượt cài đặt, chúng ta hãy cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã giúp chúng ta có thể đến gần Ngài thông qua Lời của Ngài. Chúng ta hãy cầu xin Đức Chúa Trời tiếp tục biến đổi những tấm lòng trên khắp thế giới qua Kinh Thánh, và chúng ta hãy cầu nguyện cho những người trong cuộc sống của chúng ta, những người chưa nhận biết Đức Chúa Trời.


Một lời Cầu nguyện của Lễ Chúc mừng

Đức Chúa Trời ơi,

Cảm ơn Ngài đã mang một Cộng đồng những người tin Chúa lại với nhau thông qua Lời của Ngài. Kinh Thánh đã thay đổi cuộc sống của chúng con, biến đổi tấm lòng và tâm trí của chúng con, và tiết lộ nhu cầu sâu sắc của chúng con đối với Ngài. Lời của Ngài là lý do Cộng đồng YouVersion tồn tại.

Đức Chúa Trời ơi, chúng con muốn Lời của Ngài tiếp tục lan rộng trên toàn thế giới bởi vì Lời Ngài là hoàn hảo và chân thật. Lời của Ngài không bao giờ trở về luống nhưng. Qua Kinh Thánh, Ngài đã bày tỏ điều gì là tốt lành và khôn ngoan. Lời của Ngài chứa đầy những lời hứa sẽ hướng dẫn và soi đường cho chúng con. Lời Ngài dạy bảo chúng con, hướng dẫn chúng con, bẻ trách và an ủi chúng con. Chúng con muốn thấy Lời Ngài tiếp tục biến đổi thế giới của chúng con.

Ban cho chúng con nhiều cơ hội hơn để chia sẻ Kinh Thánh với những người khác. Và khi Ngài ban cho chúng con những cơ hội này, hãy làm cho nhiều tấm lòng và tâm trí hơn sẵn sàng để biết Ngài một cách thân mật.

Xin hãy để chúng con trở thành những người mà Ngài đã tạo nên chúng con để chúng con có thể dâng vinh quang cho Ngài mọi lúc. Chúng con là dân sự của Ngài, và chúng con hoàn toàn cống hiến cho Ngài.

Trong danh Chúa Giê-xu,
Amen.

Lưu lời Cầu nguyện

Bài đăng này cũng có sẵn tại: Tiếng An Tiếng Afrikaans Tiếng Indonesia Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Filipino (Tagalog) Tiếng Pháp Tiếng Ý Tiếng Hà Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Ru-ma-ni Tiếng Nga Tiếng Nhật Tiếng Hán (giản thể) Tiếng Hán (phồn thể) Tiếng Hàn Quốc Phần Lan