Lời Cầu nguyện cho Tình Yêu thương

Cầu nguyện cá nhân

Đức Chúa Trời ơi,

Xin nhắc con nhớ rằng tình yêu thương luôn ở gần, bởi vì Ngài không bao giờ xa.

Khi con cảm thấy không xứng đáng với tình yêu thương, xin hãy nhắc nhở con rằng Ngài tạo nên con có giá trị. Và khi con cảm thấy không có khả năng thể hiện tình yêu thương, xin hãy giúp con nhớ lại những gì Ngài đã hy sinh cho con.

Xin nhắc nhở con về việc con được yêu thương như thế nào để con có thể nhắc nhở những người khác về việc họ được yêu thương như thế nào.

Trong danh Chúa Giê-xu,

Amen.

Lưu vào Danh sách Cầu nguyện

Bài đăng này cũng có sẵn tại: Tiếng An Tiếng Afrikaans Tiếng Indonesia Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Filipino (Tagalog) Tiếng Pháp Tiếng Ý Tiếng Hà Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Ru-ma-ni Tiếng Nga Tiếng Nhật Tiếng Hán (giản thể) Tiếng Hán (phồn thể) Tiếng Hàn Quốc Phần Lan