Isang Panalangin para sa Pag-ibig

Taong nananalangin

O Diyos,

Ipaalala Ninyo sa akin na ang pag-ibig ay laging abot-kamay, dahil hindi Kayo malayo kailanman.

Kapag naramdaman kong hindi ako karapat-dapat sa pag-ibig, ipaalala Ninyo sa akin na ginawa Ninyo akong karapat-dapat. At kapag naramdaman kong hindi ko kayang magpakita ng pagmamahal, tulungan Ninyo akong maalala kung ano ang Inyong isinakripisyo para sa akin.

Ipaalala Ninyo sa akin kung gaano akong minamahal upang maipaalala ko sa iba kung gaano sila minamahal.

Sa ngalan ni Jesus,

Amen.

Idagdag sa Listahan ng Panalangin

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean Polish Vietnamese