Pare nostre que estàs en el cel

Pare nostre que estàs en el cel

9  
»Vosaltres, pregueu així: Pare nostre que estàs en el cel, santifica el teu nom

10  
vingui el teu Regne, que es faci la teva voluntat aquí a la terra com es fa en el cel.

11  
Dóna’ns avui el nostre pa de cada dia

12  
perdona les nostres ofenses, així com nosaltres perdonem els qui ens ofenen

13  
no permetis que caiguem en la temptació, i allibera’ns del mal.

Matthew 6 in Catalan

Matthew 6 in English

CategoriesUncategorized