Isten fegyverzetét

Efezus 6:10-18

10  
Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében.

11  
Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben.

12  
Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.

13  
Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok.

14  
Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját

15  
sarut húzva lábatokra, készen a békesség evangéliuma hirdetésére.

16  
Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát.

17  
Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely Isten beszéde.

18  
Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által, és legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve valamennyi szentért

Ephesians 6 in Hungarian

Ephesians 6 in English

KategóriákEgyéb kategória