គំរោង​អាន – មេសា 2020

5 ថ្ងៃ

តើមានរឿងអ្វីសំខាន់ទៅ ដែលមានគេប្រារព្ធធ្វើបុណ្យអ៊ីស្ទើរ (ថ្ងៃព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញ) នោះ? តើហេតុអ្វីបានជាមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនដល់ម្ល៉េះ ចំពោះមនុស្សម្នាក់ ដែលបានកើតមកជាង ២០០០ ឆ្នាំកន្លងទៅនោះ? ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សជាច្រើន គេរំភើប ញាប់ញ័រ អំពីព្រះយេស៊ូវ? តើហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវការទ្រង់? តើហេតុអ្វីបានជាទ្រង់ត្រូវយាងមក? តើហេតុអ្វីបានជាទ្រង់ត្រូវសុគត? តើហេតុអ្វីបានជានរណាម្នាក់គួរតែខ្វល់ខ្វាយ និងចង់ដឹងថាហេតុអ្វីនោះ? នៅក្នុងគម្រោងអាន រយៈពេល ៥ ថ្ងៃ នេះ លោក នីគី ហ្កាំបល (Nicky Gumbel) បានចែករំលែកអំពីចម្លើយដ៏ជក់ចិត្ដ ដាស់តឿន មួយចំនួន ទៅកាន់សំណួរទាំងប៉ុន្មានខាងលើនេះ។

7 ថ្ងៃ

នៅពេលយើងប្រារព្ធអបអរបុណ្យអ៊ីស្ទើរ (ថ្ងៃព្រះគ្រីស្ទមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញ) យើងក៏អបអរសាទរនូវជ័យជម្នះដ៏ធំមហាវិសេសវិសាល នៅក្នុងប្រវត្ដិសាស្រ្ដនៃពិភពលោកនេះផងដែរ។ តាមរយៈការសុគតរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវ និងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គ ព្រះទ្រង់បានយកឈ្នះលើអំណាចនៃអំពើបាប និងសេចក្ដីស្លាប់ ព្រមទាំងផលប៉ះពាល់ដ៏អាក្រក់ទាំងប៉ុន្មានរបស់វា។ ប៉ុណ្ណោះសោត ព្រះអង្គជ្រើសរើសចែករំលែកនូវជ័យជម្នះនេះ រួមជាមួយនឹងយើងផងដែរ។ នៅសប្ដាហ៍រំឭកបុណ្យអ៊ីស្ទើរនេះ ចូរឱ្យយើងលោតចូលទៅក្នុង បន្ទាយរឹងមាំមួយចំនួន ដែលព្រះអង្គទ្រង់បានច្បាំងឈ្នះនោះ។ ចូរឱ្យយើងបានត្រិះរិះគិតលើការប្រយុទ្ធតទល់ទាំងប៉ុន្មាន ដែលព្រះអង្គបានវាយប្រហារកម្ទេច សម្រាប់រូបយើង។ ហើយក៏ចូរឱ្យយើងលើកសរសើរតម្កើងព្រះអង្គ និងលើកទ្រង់ឡើង ប្រៀបដូចជា ទង់នៃជ័យជម្នះ របស់យើងផងដែរ។

7 ថ្ងៃ

តើ​អ្នក​នឹង​ចំណាយសប្ដាហ៍​ចុង​ក្រោយ​របស់​អ្នក​ដោយ​របៀប​ណា​ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ដឹង​ថា​វា​ជា​ពេល​ចុង​ក្រោយ​បំផុត​សំរាប់​ជីវិត​របស់​អ្នក? សប្ដាហ៍​ចុង​ក្រោយ​ដែល​ព្រះយេស៊ូ​បាន​យក​កំណើត​ជាមនុស្ស​ ទ្រង់​បាន​បំពេញ​វា​ដោយ​រឿង​រ៉ាវ​ដែល​មិន​អាច​បំភ្លេច​បាន ទ្រង់​បាន​បំពេញ​គ្រប់​ពាក្យ​ទំនាយ, ការ​ប្រឹក្សា​ពេញ​លេញ, កិច្ច​ការ​អស្ចារ្យ, នឹង​ព្រឹត្តិការណ័​ដែល​បំផ្លាស់​បំប្រែ​ពិភពលោក។​ រៀប​ចំឡើង​ដោយ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​មុន​ពេល​បុណ្យ​ព្រះ​អង្គ​មាន​ព្រជន្ម​រស់​ មាន​គំរោង​អាន​ជា​ប្រចាំ​ថ្ងៃ ដែល​នឹង​ជួយ​អ្នក​នៅ​ក្នុង​ជំពូក​ពី​ដំណឹង​ល្អ​ទាំង​បួន​ដើម្បី​ដំណាល​ប្រាប់​ពី​រៀឿង​ដែល​វិសុទ្ធ