Mūsu Tēvs debesīs

Mūsu Tēvs debesīs

9  
Tāpēc jums būs tā lūgt: mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs Vārds.

10  
Lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.

11  
Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien.

12  
Un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.

13  
Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder Valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.

Matthew 6 in Latvian

Matthew 6 in English

CategoriesUncategorized