Det verdensvide YouVersion-fellesskapet – Nå mer enn 40 millioner – Få mest mulig ut av fasten

“De som lever slik kjøttet vil, er bare opptatt av det som hører mennesker til. Men de som lever slik Ånden vil, er opptatt av det som hører Ånden til.”
Romerne 8, 5

I fasten, vanligvis de 40 dagene før 1. påskedag, er det mange Kristi etterfølgere over hele jorden som ofrer ting som er viktige for dem. De trekker seg bevisst bort fra lyster som er styrt av våre fem sanser. Fasten hjelper oss å bli mer fokusert på den åndelige delen av oss selv, og forbereder hjertene våre på å oppleve Jesu lidenskap gjennom Hans offer for oss på korset. Faste drar oss nærmere Gud gjennom meningsfull bønn, selvfornektelse, anger, giverglede, og tid med Bibelen:

  1. Bønn. Vi takker Gud for å ha rakt ut for å forvandle oss, og vi ber om ledelse og innsikt. Be gjerne Gud om hjelp til å se mennesker slik Han ser dem.
  1. Selvfornektelse. Faste er knyttet til mat, men vi kan også gi avkall på aktiviteter vi har glede av. Hva tenker du mest på? Mat? Kaffe? Godteri? Sosiale medier? TV og underholdning? Forplikt deg til å klare deg uten minst én aktivitet eller ett gode fra nå av og til påske.
  1. Anger. Når tankene bare dreier seg om oss selv, er dette et hint til å søke Gud og spørre Ham om å vise oss vår svakhet og synd. Vi ber Han tilgi oss og forandre hjertene våre.
  1. Giverglede. Vi gir frivillig det vi har til dem som er trengende. Det kan være penger gitt til veldedighet, tid, talenter. Meld deg som frivillig på et suppekjøkken eller hjem for hjemløse. Besøk de gamle. Skriv brev med bønner og oppmuntringer til foreldreløse. Gi bevisst til folk som ikke kan gjengjelde deg.
  1. Les i skriften. Bibel-appen gjør det lett å fokusere livet ditt om Gud og Hans ord gjennom denne spesielle tiden for refleksjon og mening. Sett av tid hver dag til å fordype deg i Bibelen, legge til bokmerker, notater, og dele Skriften med fellesskapet.

“Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse…. De som hører Kristus til, har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og begjær.”
Galaterne 5, 22-24

Hvilken kombinasjon av disse fem – bønn, selvfornektelse, anger, giverglede og bibellesning – vil du forplikte deg til gjennom fasten dette året?