การรับใช้ผู้อื่นหมายความว่าอย่างไร

พระกระยาหารมื้อสุดท้าย

ก่อนพระกระยาหารมื้อสุดท้าย พระเยซูทรงประกาศสิ่งสำคัญเมื่อพระองค์ทรงหยิบผ้าเช็ดตัวและอ่าง … และล้างเท้าสาวกของพระองค์

ผ้าเช็ดตัวและอ่างล้างเท้าเป็นความทรงจำสืบไปเกี่ยวกับการรับใช้ของพระองค์ หลังจากนั้น พระเยซูทรงเชื้อเชิญเหล่าสาวกให้ระลึกถึงการเสียสละของพระองค์ด้วยขนมปังและน้ำองุ่น

การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเป็นการรับใช้ขั้นสูงสุด และเนื่องจากความไม่เห็นแก่ตัวของพระเยซูนี้เอง เราจึงสามารถรู้จักพระองค์เป็นการส่วนตัวได้!

ค้นพบว่าหัวใจในการรับใช้ของพระเยซูมีความหมายต่อเราอย่างไร โดยการเรียนรู้เกี่ยวกับพระกระยาหารมื้อสุดท้ายในสดใหม่ทุกวันของวันนี้

สัมผัสประสบการณ์สดใหม่ทุกวัน

Facebookแบ่งปันบนเฟซบุ๊ค

Twitterแบ่งปันบนทวีตเตอร์

อีเมล์แบ่งปันทางอีเมล

โพสต์นี้ยังมีใน: อังกฤษ ภาษาราชการของแอฟริกาใต้ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ฟิลิปปินส์ (ตากาล็อก) ภาษาฝรั่งเศส อิตาลี ภาษาดัทช์ โปรตุเกส โรมาเนีย ภาษารัสเซีย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน (ตัวย่อ) ภาษาจีน (ตัวเต็ม) ภาษาเกาหลี โปแลนด์ ยูเครน เวียตนาม