Làm thế nào để Tăng trưởng Thuộc Linh

Cây bắt đầu phát triển

Chuyển đổi Đức tin

Việc bạn theo đuổi Đức Chúa Trời có đang thay đổi bạn và khiến bạn giống Chúa Giê-xu hơn không? Khi bạn muốn trở nên thân thiết hơn với ai đó, bạn cố gắng tìm hiểu họ nhiều hơn. Một cách chúng ta có thể đến gần hơn với Chúa Giê-xu là khám phá những lời tường thuật về chức vụ và sự dạy dỗ của Ngài.

Các kế hoạch là một cách tuyệt vời để phát triển thói quen tìm kiếm Đức Chúa Trời mỗi ngày của bạn. Nếu bạn có nhiều khả năng duy trì sự nhất quán bằng cách có bạn bè đi cùng trong cuộc hành trình của mình, hãy bắt đầu Kế hoạch, sau đó chọn “Với Bạn bè” và mời ai đó tham gia cùng bạn.

…phát triển [tăng trưởng thuộc linh] trong ân điển và sự hiểu biết về Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta là Chúa Giê-xu Christ…

2 PHI-E-RƠ 3:18

Các Kế hoạch khác

Bài đăng này cũng có sẵn tại: Tiếng An Tiếng Afrikaans Tiếng Indonesia Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Filipino (Tagalog) Tiếng Pháp Tiếng Ý Tiếng Hà Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Ru-ma-ni Tiếng Nga Tiếng Nhật Tiếng Hán (giản thể) Tiếng Hán (phồn thể) Tiếng Hàn Quốc Phần Lan