Paano ang Paglagong Espirituwal

Halamang sumisibol

Nakakapagpabagong Pananampalataya

Ang iyong paghahanap ba sa Diyos ay nagpapabago sa iyo at ginagawa kang higit na katulad ni Jesus? Kung nais mong maging mas malapit sa isang tao, sinusubukan mong mas makilala pa sila nang lubusan. Isang paraan upang tayo ay mas maging malapit kay Jesus ay sa pamamagitan ng pagtuklas sa mga kuwento ng Kanyang ministeryo at mga aral.

Ang mga gabay ay mabuting paraan upang mapaunlad ang iyong kaugalian na hanapin ang Diyos araw-araw. Kung mas makapagpapatuloy ka kapag may kasamang mga kaibigan sa lakbayin, magsimula ng Gabay, pagkatapos ay piliin ang “Kasama ang Mga Kaibigan” at imbitahin ang iba na samahan ka.

…lumago [ganap sa espiritu] sa kagandahang-loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesu-Cristo…

2 PEDRO 3:18

Marami Pang Mga Gabay

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean Polish Vietnamese