Nais naming ibahagi ang aming mga pagpapala.

Mundo

Biblia para
sa Lahat

“Ang Diyos ay nagdadala ng kahima-himalang paglago…”

Kung ikaw ay bahagi ng Komunidad ng YouVersion, alam mong ginagawa namin ang lahat para matulungan kang hanapin ang Diyos sa araw- araw.

Kung pinasisigla ka man ng Panalangin, Mga Gabay, Bersikulo ng Araw — o anupaman — lahat ng ginagawa namin ay nakasentro sa Salita ng Diyos.

Ngunit paano kung wala kang Biblia?

Halos isang bilyong tao ang wala nito. Hindi ito simpleng usapin ng pagpapadala ng mga Biblia sa kanila. Ang Biblia ay literal na wala sa kanilang katutubong wika … sa ngayon. Ngunit maari kang makatulong para baguhin iyon.

Ang ilan sa atin ang siyang nagtatanim ng katotohanan ng Diyos, sa buong mundo. Ang iba ay ang nagdidilig ng itinanim. Ngunit kakailanganin tayong lahat, na nagtutulungan, upang matiyak na ang Kanyang Salita ay makakarating sa lahat.

Tulungan kaming maisalin ang Salita ng Diyos
sa bawat wika pagsapit ng

2033

Ang aming Pangitain para sa 2033

95% ng populasyon sa mundo
ay magkakaroon ng buong Biblia

99.9% ay magkakaroon kahit
papaano ng Bagong Tipan

100% ay magkakaroon kahit papaano ng
isang bahagi ng Banal na Kasulatan

100 sa pinakamadalas na gamitin sa mundo
na wikang nasusulat ay magkakaroon ng
hindi bababa sa 2 salin sa Biblia

“Ngunit ako ay 1 tao lamang…”

Gayunpaman, kung ano ang pipiliin mong gawin sa sandaling ito ay maaaring makaapekto sa milyong tao:

Sa 4 na taon,
higit 3.7 milyong dolyar
ang naiambag,
para sa 27 milyong katao
sa 16 na mga bansa.

Ngayong alam mo na …
ano ang iyong gagawin?

Magbigay sa Biblia para sa Lahat

3 Paraan Para Makatulong

Icon ng Ibahagi

Ibahagi

Maaari mong ibahagi ang blog post na ito sa iyong mga kaibigan sa social media upang ipalaganap.

Icon ng Panalangin

Manalangin

I-save ang espesyal na panalanging ito sa iyong Bible App, at samahan kami sa pagdarasal para sa mga tagasalin ng Biblia na nagtatrabaho na upang matupad ang layuning ito.

Icon ng Pagbibigay

Magbigay

Dalhin natin ang Salita ng Diyos sa bawat bansa at bawat wika. Sumali sa pagkilos na ito ng Diyos, at tuparin natin ang pangitain na makarating ang Biblia para sa Lahat.1

Magbigay Ngayon

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Mga Tala

1 Lahat ng mga ambag na natanggap sa pamamagitan ng kampanya ng Biblia para sa Lahat ay gagamitin lamang para sa layunin ng pagsasalin ng Biblia, at ikakalat sa iba’t-ibang mga proyekto sa pagsasalin na may malalaking epekto. Sa pagtatapos ng bawat proyekto, ang anumang natitirang mga pondo ay gagamitin sa susunod na proyekto sa pagsasalin na napili ng YouVersion at mga kasosyo nito.

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean Polish Vietnamese