Lời Cầu nguyện cho sự dẫn dắt

Điều gì đang dẫn dắt bạn?

Hãy suy nghĩ về một quyết định mà bạn đã đưa ra gần đây. Có lẽ đó là việc chọn những gì để mặc trong ngày. Có lẽ nó đang tìm hiểu xem có nên nhận một công việc mới hay không. Hoặc có thể chỉ đơn giản là quyết định nói “xin chào” với một người mà bạn không biết rõ. Một người bình thường đưa ra vô số quyết định mỗi ngày.

Mặc dù những lựa chọn của chúng ta không có trọng lượng như nhau, nhưng mọi lựa chọn của chúng ta đều góp phần vào định hướng cuộc sống của chúng ta. Tin tốt là – chúng ta không phải đưa ra quyết định một mình.

Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở cùng bất cứ ai tin Chúa Giê-xu, ban cho họ sống theo cách tôn vinh Ngài. Vì vậy, ngay bây giờ, hãy suy nghĩ về một quyết định bạn cần đưa ra và khi bạn đã sẵn sàng, hãy cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt bạn.


Lời Cầu nguyện cho sự dẫn dắt

Đức Thánh Linh,

Ngài biết tấm lòng con. Ngài hiểu mong muốn và nhu cầu sâu sắc nhất của con, và Ngài biết mọi ý định của con. Ngài biết con nhiều hơn con biết chính mình. Không có nơi nào con có thể chạy để thoát khỏi sự hiện diện của Ngài, và không có gì con có thể trốn khỏi Ngài!

Và đó là lý do tại sao, ngay bây giờ, con đang cầu xin Ngài ban cho con sự khôn ngoan và sự dẫn dắt thiêng liêng của Ngài.

Không phải lúc nào con cũng biết mình phải cầu nguyện điều gì. Tâm hồn con mệt mỏi và con mệt mỏi. Con thường lo lắng về việc đưa ra quyết định đúng đắn — nhưng con muốn sống một cuộc đời tôn vinh Ngài.

Mặc dù con có thể cảm thấy như mình không thể tiến về phía trước hoặc nhìn thấy những gì phía trước — Ngài thấy con. Và Ngài biết con. Vì vậy, xin vui lòng dẫn dắt tôi. Hãy chỉ cho con những con đường dẫn đến cuộc sống dư dật, và cáo trách con khi con bị cám dỗ đi lạc khỏi Ngài.

Khi Ngài dẫn dắt con, khôi phục lại con. Con sẽ đặt hy vọng của con nơi Ngài mọi lúc bởi vì Ngài biết tất cả mọi điều, và bởi Ngài, cuộc sống của con được liền lạc nhau. Ngài là sức mạnh của con trong những lúc cần thiết, và Ngài đã trở thành sự cứu rỗi của con.

Vì vậy, xin hãy kéo con lại gần, lạy Chúa, và dạy con bước đi theo cách xứng đáng với sự kêu gọi mà Ngài đã ban cho con. Hãy hướng bước con khi Ngài bảo vệ cuộc đời con, bởi vì con muốn tôn vinh Ngài.

Trong danh Chúa Giê-xu,

Amen.

Lưu lời Cầu nguyện này

Bài đăng này cũng có sẵn tại: Tiếng An Tiếng Afrikaans Tiếng Indonesia Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Filipino (Tagalog) Tiếng Pháp Tiếng Ý Tiếng Hà Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Ru-ma-ni Tiếng Nga Tiếng Nhật Tiếng Hán (giản thể) Tiếng Hán (phồn thể) Tiếng Hàn Quốc Phần Lan