YouVersion chúc mừng 500 triệu lượt cài đặt!

Điều đó bắt đầu như một câu hỏi.

“Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi người có thể tiếp cận với Kinh Thánh ở bất cứ nơi nào họ đến?”

Năm 2008, điều đó đã trở thành YouVersion — một trong 200 ứng dụng miễn phí đầu tiên trên App Store.

Điều khởi đầu là mong muốn làm cho mọi người có thể tiếp cận được Kinh Thánh, giờ đây đã trở thành một phong trào toàn cầu của những người cam kết tìm kiếm Đức Chúa Trời mỗi ngày qua Lời của Ngài.

Đó là một phong trào mà bạn là một phần của…

… Một phong trào hiện đã được cài đặt trên nửa tỷ thiết bị.

Một phong trào có thể thực hiện được bởi vì… Kinh Thánh vẫn SỐNG ĐỘNG.


Điều gì đó LỚN đang xảy ra.

Đức Chúa Trời đang tích cực vận hành thông qua YouVersion—và hàng trăm triệu người là một phần của điều đó.

Mỗi khi ai đó cài đặt YouVersion, họ sẽ có quyền truy cập tức thì vào một Cộng đồng xoay quanh Kinh Thánh. Một Cộng đồng đang mời gọi Đức Chúa Trời định hình cuộc sống của họ thông qua Kinh Thánh, Kế hoạch Kinh Thánh và Cầu nguyện.

T. Rushing

“Khi tôi tìm thấy [YouVersion], đã nghiên cứu, đọc Kế hoạch và kết nối với những người khác, tôi đã bị cuốn hút vào năng quyền của Đức Chúa Trời tuôn đổ qua Cộng đồng YouVersion.”

T. Rushing


Đức Chúa Trời chưa hoàn thành.

Hôm nay, chúng tôi đang chúc mừng 500 triệu lượt cài đặt … nhưng chúng tôi không chỉ suy ngẫm những gì Đức Chúa Trời đã làm, chúng tôi đang mong đợi những gì Ngài sẽ làm tiếp theo.

Hãy tưởng tượng một ngày trong tương lai gần khi 1 tỷ người đã cài đặt YouVersion.

Bạn có thể giúp điều này xảy ra.

Cách tốt nhất để giúp chúng ta chúc mừng thời khắc lịch sử này là chia sẻ YouVersion với một người nào đó trong cuộc sống của bạn, người chưa được Lời Đức Chúa Trời biến đổi.

Có hàng triệu người vẫn đang chờ đợi để được Kinh Thánh biến đổi, và bạn hoàn toàn có thể tiếp cận một số người trong số họ. Cho phép Đức Chúa Trời tích cực vận hành thông qua bạn bằng cách mời người khác khám phá rằng Kinh Thánh vẫn Sống động.

Chia sẻ YouVersion

Và khi bạn chia sẻ YouVersion trong ứng dụng, bạn sẽ nhận được Huy hiệu chia sẻ YouVersion.

Bài đăng này cũng có sẵn tại: Tiếng An Tiếng Afrikaans Tiếng Indonesia Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Filipino (Tagalog) Tiếng Pháp Tiếng Ý Tiếng Hà Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Ru-ma-ni Tiếng Nga Tiếng Nhật Tiếng Hán (giản thể) Tiếng Hán (phồn thể) Tiếng Hàn Quốc Phần Lan