Waarheen neem jou gedagtes jou?

Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.

ROMEINE 12:2

‘n Gebed om jou denke te vernuwe

“Vader, soms as ek na die wêreld om my kyk, voel ek oorweldig deur angs en begin my gedagtes maal. Help my asseblief. Ek het u hulp nodig om die manier waarop ek dink, te verander.

U gedagtes is verhewe bo myne en u weë is beter as myne. U gee hoop aan dié sonder hoop en krag aan die wat swak is. U alleen kan my denke vernuwe en my aan my doel herinner.

Help my dus vandag om elke gedagte gevange te neem, terwyl ek al my bekommernisse vir U gee. Herinner my dat U met my is en dat U sal aanhou om my te onderrig en te lei.

Gee my raad terwyl ek u Woord oordink en help my om u waarhede in my lewe toe te pas. Gee my die krag wat ek nodig het om te doen wat reg is en help my om U altyd, bo alles te volg.”

In die Naam van Jesus, amen.

Stoor Gebed

Psalm 91 – U is my toevlug en my veilige vesting

1  
Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet

2  
hy sê vir die Here: “U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou.”

3  
Dit is Hy wat jou uit die voëlvanger se wip hou en jou bewaar van dodelike siekte.

4  
Hy beskut jou onder sy vleuels en is vir jou ‘n veilige skuilplek. Sy trou beskerm jou aan alle kante.

5  
Jy hoef nie bang te wees vir gevaar in die nag of vir aanvalle oordag

6  
vir pes wat in die donker toeslaan of vir siekte wat helder oordag verwoesting saai nie.

7  
Al val daar duisende langs jou, tienduisende by jou, vir jou sal niks tref nie.

8  
Met jou eie oë sal jy sien hoe die goddelose gestraf word.

9  
Omdat jy die Here as skuilplek geneem het, die Allerhoogste as jou beskermer

10  
sal geen onheil jou tref en geen plaag naby jou woonplek kom nie.

11  
Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan.

12  
Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen ‘n klip sal stamp nie.

13  
Jy sal oor leeus en adders loop, leeus en slange sal jy doodtrap.

14  
“Omdat hy My liefhet, sal Ek hom red,” sê die Here, “omdat hy My ken, sal Ek hom beskerm.

15  
Wanneer hy My aanroep, sal Ek sy gebed verhoor; in sy nood sal Ek by hom wees, Ek sal hom red en hom in sy eer herstel.

16  
‘n Baie lang lewe sal Ek hom gee en oor my hulp sal hy hom verbly.”

Psalm 91 in Afrikaans

BibleProject: Boekoorsigte: Nuwe Testament: Matteus – Johannes

BibleProject: Boekoorsigte - Nuwe Testament

Visualiseer die reis en kerntemas van elke boek in die Bybel deur middel van ’n geïllustreerde oorsiglyn.

Oorsig: Matteus 1-13

Oorsig: Matteus 14-28

Oorsig: Markus

Oorsig: Johannes 1-12

Oorsig: Johannes 13-21

Dank die Vader vir godvrugtige manne

Pa en dogter

Aan die pa’s wat tydens moeilike tye omgegee het, en ons in die goeie tye geprys het …

Aan die manne wat ons gewys het wat dit beteken om hard te werk en altyd daar te wees …

Aan die vaderfigure wat ons tydige advies en praktiese ondersteuning gebied het …

Aan die manne wat ons bly ondersteun, bemoedig en inspireer …

Baie dankie dat jy ons wys hoe ‘n godvrugtige pa lyk. Ons sien jou raak. Jy is geroepe. Jy is gewaardeerd. Jy is geliefd.

Ons hoop dat hierdie spesiale versbeeld jou bemoedig:

Versbeeld vir Spreuke 20:7

Of jy nou pa of ma, mentor of student is, dink aan die vaderfigure wat jou lewe positief beïnvloed het. Wys hulle dat jy hulle waardeer deur hierdie versbeeld te deel. Dit neem net ‘n oomblik om iemand te eer en dank te betoon.

Deel hierdie Versbeeld

Wil jy lewens verander? Leef vrygewig.

Paartjie wat na selfoon kyk

Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees.

MATTEUS 6:21

As jy sou kyk na waar jy jou tyd en geld spandeer, wat sal dit omtrent jou waardes verklap?

By YouVersion is dit ons missie om ons gemeenskap te help om elke dag intimiteit met God te ervaar. Ons wil graag sien dat mense van alle nasies en tale, elke dag nader aan God kom. Dis een van die redes hoekom ons gebede, video-leringe en versbeelde deel: sodat mense regoor die wêreld God se liefde en waarheid op ‘n nuwe en persoonlike manier kan ervaar.

Ons wil nie hê mense soos jy moet verhoed word om God persoonlik te ken nie, daarom sal YouVersion altyd gratis beskikbaar wees.

Ons begeerte is dat die ervaring van God se liefde jou sal inspireer om vrygewig te leef en jou waardes sal verander.

Wanneer jy God se geskenk aan jou met iemand deel, stel jy God se liefde vir ‘n gebroke wêreld bekend. Dit verdiep jou verhouding met God en skep ook geleenthede vir ander mense om nader aan Hom te kom.

Dink net – jou vrygewigheid kan ‘n verskil maak aan waar iemand die ewigheid deurbring.

Een manier hoe jy ‘n lewe van vrygewigheid kan kweek, is om die bediening van YouVersion finansieel te ondersteun. Wanneer jy dit doen, het jy deel aan iets wat ewigheidswaarde het: om mense regoor die wêreld te help om God se vrygewige liefde te ervaar.

Oorweeg om God vandag te vra hoe Hy wil hê jy alles wat jy van hom ontvang het moet aanwend en kyk dan hoe getrou Hy is om jou gawe te vermenigvuldig en aan ander te seën.

Gee Nou ‘n Donasie

Het jy al ‘n donasie aan YouVersion gegee?
Oorweeg om ‘n herhalende donasie te op te stel.

FacebookDeel op Facebook

TwitterDeel op Twitter

E-posDeel per e-pos