Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите

Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите

1  
Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои, и в събранието на присмивателите не седи

2  
а се наслаждава в закона на Господа и в Неговия закон се поучава ден и нощ.

3  
Ще бъде като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва; във всичко, което върши, ще благоуспява.

4  
Не е така с нечестивите; а те са като плявата, която вятърът отвява.

5  
Затова нечестивите няма да устоят в съда, нито грешните – в събора на праведните

6  
защото Господ наблюдава пътя на праведните; а пътят на нечестивите ще бъде погибел.

Psalm 1 in Bulgarian

Psalm 1 in English

КатегорииБез категория