Кой може да намери добродетелна жена?

Кой може да намери добродетелна жена?

10  
Кой може да намери добродетелна жена? Защото тя е много по-ценна от скъпоценни камъни.

11  
Сърцето на мъжа ѝ уповава на нея; и няма да му липсва печалба.

12  
Тя ще му донася добро, а не зло, през всички дни на живота си.

13  
Търси вълна и лен и работи с ръцете си това, което ѝ е угодно.

14  
Тя е като търговските кораби – донася храната си отдалеч.

15  
При това става, докато е още тъмно, и дава храна на дома си, и определената работа – на слугините си.

16  
Разглежда нива и я купува; от плода на ръцете си сади лозе.

17  
Опасва кръста си със сила и укрепва мишците си.

18  
Като схваща, че търгуването ѝ е полезно, светилникът ѝ не угасва през нощта.

19  
Слага ръцете си на вретеното и държи в ръката си хурката.

20  
Отваря ръката си за сиромасите. Да! Простира ръцете си към нуждаещите се.

21  
Не се бои от снега за дома си; защото всичките ѝ домашни са облечени с двойни дрехи.

22  
Прави си завивки от дамаска; облеклото ѝ е от висон и морав плат.

23  
Мъжът ѝ е известен в портите, когато седи между местните старейшини.

24  
Тя тъче ленено платно и го продава, и доставя пояси на търговците

25  
сила и достолепие са облеклото ѝ; и тя гледа весело към бъдещето.

26  
Отваря устата си с мъдрост и законът на езика ѝ е благ.

27  
Добре внимава в управлението на дома си и хляб на леност не яде.

28  
Синовете ѝ стават и я облажават; и мъжът ѝ я хвали, като казва

29  
Много дъщери са се държали достойно, но ти надмина всичките.

30  
Прелестта е измамлива и красотата е лъх; но жена, която се бои от Господа, тя ще бъде похвалена.

31  
Дайте ѝ от плода на ръцете ѝ и делата ѝ нека я хвалят в портите.

Proverbs 31 in Bulgarian

Proverbs 31 in English

КатегорииБез категория