Популярни стихове от Библията – Март 2021 – И народът ми…

Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.


2 Тимотей 1:7

Ако заключа небето да не вали дъжд или ако заповядам на скакалците да изпоядат земята, или ако изпратя мор между народа Сии народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му.


2 Книга на Летописите 7:13-14

не бой се, защото Аз съм с тебе;не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог;ще те укрепя, да! Ще ти помогна.Да! Ще те подкрепя с праведната Си десница.


Исая 41:10

Ела, народе Мой, влез във вътрешните си стаии затворете вратите след себе си;скрийте се за един малък миг,докато премине гневът.Защото, ето, Господ излиза от мястото Си,за да накаже жителите на земята за беззаконието им;и земята ще открие попитата от нея кръви няма да скрива вече убитите си.


Исая 26:20-21

Обаче това си наумявам, поради което имам и надежда:че по милост Господня ние не бяхме довършени,понеже не чезнат щедростите Му.Те се подновяват всяка сутрин; голяма е Твоята вярност.Господ е мой дял, казва душата ми;затова ще се надявам на Него.


Плачът на Йеремия 3:21-24

Блажен онзи човек, който устоява на изкушение; защото като бъде одобрен, ще приеме за корона живота, който Господ е обещал на онези, които Го обичат.


Яков 1:12

А не забравяйте да правите благодеяния и да споделяте с другите благата си , защото такива жертви са угодни на Бога.


Евреи 13:16

Който живее под покрива на Всевишния,той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия.Ще казвам за Господа : Той е прибежище мое и крепост моя,Бог мой, на Когото уповавам.


Псалми 91:1-2