Аз съм светлината на света

Аз съм светлината на света

Тогава Исус отново им говорѝ: Аз съм светлината на света; който Ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.


Йоан 8:12

Народът, който ходеше в тъмнина, видя голяма светлина;на онези, които седяха в земя на мрачна сянка,им изгря светлина.


Исая 9:2

Господ е светлина моя и избавител мой;от кого ще се боя?Господ е сила на живота ми;от кого ще се уплаша?


Псалми 27:1

Понеже Бог, Който е казал на светлината да изгрее от тъмнината, Той е, Който е огрял в сърцата ни, за да се просвети светът с познаването на Божията слава в лицето на Исус Христос.


2 Коринтяни 4:6

Обаче ако Христос е във вас, то при все че тялото е мъртво поради греха, духът е жив поради правдата.И ако обитава във вас Духът на Този, Който е възкресил Исус от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христос Исус от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, Който живее във вас.


Римляни 8:10-11

Тъй като някога бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа, живейте като чеда на светлината


Ефесяни 5:8

Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Сина Му Исус Христос ни очиства от всеки грях.Ако кажем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас.Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.


1 Йоан 1:7-9

Вие сте светлината на света. Град, поставен на хълм, не може да се укрие.И когато запалят светило, не го слагат под шиника, а на светилника и то свети на всички, които са в къщи.Също така нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.


Матей 5:14-16

И светлината свети в тъмнината; а тъмнината не я обхвана.


Йоан 1:5