Псалми 23: Господ е Пастир мой

1  
Давидов псалом. Господ е Пастир мой; няма да остана в нужда.

2  
На зелени пасбища ме успокоява; при тихи води ме завежда.

3  
Освежава душата ми; води ме през прави пътеки заради името Си.

4  
Да! И в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се уплаша от зло; защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята тояга – те ме утешават.

5  
Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми, помазал си с миро главата ми; чашата ми прелива.

6  
Наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми; и аз ще живея завинаги в дома Господен .

Psalm 23 in Bulgarian

Psalm 23 in English