Облечете се в Божието всеоръжие

Ефесяни 6:10-18

10  
Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество.

11  
Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола.

12  
Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу злите духове под небето.

13  
Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко, да устоите.

14  
И така, стойте препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник

15  
и с краката си обути с готовност чрез благовестието на мира.

16  
А освен всичко това вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всички огнени стрели на лукавия

17  
вземете също за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово

18  
като се молите в Духа по всяко време с всякаква молитва и прошение, бодърствайте в това с неуморно постоянство и молба за всички светии

Ephesians 6 in Bulgarian

Ephesians 6 in English

КатегорииБез категория