плана за четене – Август 2019

плана за четене – Юли 2019

плана за четене – Юни 2019

плана за четене – Май 2019

Приложение Библията за деца вече се синхронизира на всички устройства!

Профили в Приложение Библията за деца

“Ей! Това заслужава аплодисменти!”

Наградите за децата Ви в приложение Библията за деца досега се съхраняваха на устройството, на което са били спечелени. Ако децата Ви се сдобиеха с ново устройство или им позволяхте да използват Приложение Библията за деца от друг телефон досега трябваше да започнат всичко от нулата. Вече не.

Сега напредъкът на всяко от децата Ви се пази, синхронизиран на всичките Ви устройства!

Като родител или настойник, последната актуализация на Библията за деца Ви позволява да влезете с Ваш съществуващ профил в YouVersion и да настроите уникален аватар за всяко от децата си. Добавянето на профил е бързо и лесно. Децата Ви дори могат да си изберат любим аватар и цвят.

Изтеглете актуализираното приложение