Не се безпокойте за живота си

Не се безпокойте за живота си

25  
Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си – какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си – какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната и тялото – от облеклото?

26  
Погледнете небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират; и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях?

27  
И кой от вас може с грижа за себе си да прибави един лакът към ръста си?

28  
И за облекло защо се безпокоите? Наблюдавайте полските лилии как растат – не се трудят, нито предат

29  
но ви казвам, че дори Соломон в цялата си слава не се е обличал като някоя от тях.

30  
Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, няма ли много повече да облича вас, маловерци?

31  
И така, не се безпокойте и не казвайте: Какво ще ядем?, или: Какво ще пием?, или: Какво ще облечем?

32  
(защото всичко това търсят езичниците), понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това.

33  
Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.

34  
Затова не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Достатъчна е на всеки ден неговата злоба.

Matthew 6 in Bulgarian

Matthew 6 in English

плана за четене – Октомври 2022

плана за четене – Август 2022

Облечете се в Божието всеоръжие

Ефесяни 6:10-18

10  
Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество.

11  
Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола.

12  
Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу злите духове под небето.

13  
Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко, да устоите.

14  
И така, стойте препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник

15  
и с краката си обути с готовност чрез благовестието на мира.

16  
А освен всичко това вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всички огнени стрели на лукавия

17  
вземете също за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово

18  
като се молите в Духа по всяко време с всякаква молитва и прошение, бодърствайте в това с неуморно постоянство и молба за всички светии

Ephesians 6 in Bulgarian

Ephesians 6 in English

плана за четене – Август 2022