Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní

Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní

1  
Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní, na cestě hříšných nestojí, ve spolku posměvačů nesedí.

2  
Zákon Hospodinův je jeho radostí – o tomto Zákoně dnem i nocí přemýšlí.

3  
Bude jako strom na břehu řeky vsazený, který své ovoce ve svůj čas přináší, kterému nikdy neuvadne listí – cokoli činí, se podaří!

4  
Jinak se ale povede ničemným: budou jak pleva, již vítr unáší.

5  
Ničemní na soudu neobstojí, stejně tak hříšní uprostřed poctivých.

6  
Cestu poctivých dobře zná Hospodin, cesta ničemných se vniveč obrátí.

Psalm 1 in Czech

Psalm 1 in English

RubrikyNezařazené