Планови за читање – Март 2022

Планови за читање – Февруари 2022

Планови за читање – Јануари 2022

Библијата е жива

Библијата е жива

Зашто, словото Божјо е живо и деј­ствува и е поостро од секаков меч со две острици; и навлегува до разделување на душата и духот, до зглобовите и мо­зо­кот, и ги проценува мислите и намерите на срцето.

Евреите 4:12

Библијата е жива

Планови за читање – Ноември 2021