Forventninger til Jul

Forventninger til Jul:
en 5-dagers advents plan

For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og han skal få navnet Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.

Jesaja 9:6

Forventninger til Jul