Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných

Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných

1  
Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných, nestojí na ceste hriešnikov, nesedáva v kruhu posmešníkov

2  
ale záľubu má v zákone Hospodina, o jeho zákone rozjíma dňom i nocou.

3  
Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase, jeho lístie nevädne a všetko, čo robí, darí sa mu.

4  
Inak je to s bezbožníkmi, tí sú ako plevy, ktoré odnáša vietor.

5  
Preto bezbožníci neobstoja pred súdom ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých.

6  
Hospodin pozná cestu spravodlivých, no cesta bezbožníkov vedie do záhuby.

Psalm 1 in Slovak

Psalm 1 in English

KategórieNezaradené