Očakávanie Vianoc

Očakávanie Vianoc:
Päť dňový adventný plán

Miera jeho vlády a pokoj nebude mať konca
na Dávidovom tróne a v jeho kráľovstve,
ktoré upevní a posilní právom a spravodlivosťou
odteraz až naveky.
Horlivosť Hospodina zástupov to urobí.

Izaiáš 9:6

Očakávanie Vianoc