Žalmy 23: Hospodin je môj pastier

1  
Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba.

2  
Vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k tichým vodám.

3  
Obnovuje mi život, vodí ma správnymi cestami pre svoje meno.

4  
Hoc by som šiel temným údolím, nebudem sa báť zlého. Veď ty si so mnou, tvoj prút a tvoja palica sú mi útechou.

5  
Prestieraš mi stôl pred mojimi protivníkmi, hlavu mi natieraš olejom, môj kalich preteká.

6  
Áno, dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Vracať sa budem do Hospodinovho domu, pokiaľ budem žiť.

Psalm 23 in Slovak

Psalm 23 in English