Plány čítania – Apríla 2021

Plány čítania – Marca 2021

Obľúbené verše z Biblie – Marca 2021 – A môj ľud…

Boh nám totiž nedal ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.


Druhý Timotejovi 1:7

Keď uzavriem nebesia, takže nebude dažďa, keď prikážem kobylkám spustošiť zem, keď pošlem na svoj ľud mor, a môj ľud, po mne pomenovaný, sa pokorí, bude sa ku mne utiekať a odvráti sa od svojich zlých ciest, vypočujem ho z nebies, odpustím mu hriech a jeho zem uzdravím.


Druhá kroník 7:13-14

Neboj sa, veď som s tebou,neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilním ťaa určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou.


Izaiáš 41:10

Poď, môj ľud, vstúp do svojich izieb,zatvor za sebou dvere, na chvíľu sa skry,kým nepominie hnev.Pozri, Hospodin vychádza zo svojho príbytku,aby potrestal vinu obyvateľov krajiny.Zem odhalí krv vyliatu na neja nebude už skrývať zabitých.


Izaiáš 26:20-21

Na toto si však upriamim srdcea na toto budem čakať:na prejavy Hospodinovej milosti, že neprestávajú,že sa nekončia dôkazy jeho zľutovania.Každé ráno sú nové,nesmierna je tvoja vernosť.„Môj podiel je Hospodin,“ vraví moja duša,„preto budem čakať na neho.“


Náreky 3:21-24

Blahoslavený muž, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí, prijme veniec života, ktorý Pán prisľúbil tým, čo ho milujú.


Jakubov 1:12

Nezabúdajte však na dobročinnosť a spoločenstvo, lebo v takých obetách má Boh záľubu.


Hebrejom 13:16

Kto býva v úkryte Najvyššieho,odpočíva v tôni Všemohúceho,nech povie Hospodinovi:„Moje útočisko a moja pevnosťje môj Boh, v ktorého dúfam.“


Žalmy 91:1-2

Plány čítania – Marca 2021

Plány čítania – Februára 2021