Plány čítania – Júla 2021

Plány čítania – Júna 2021

Ja som svetlo sveta

Ja som svetlo sveta

Potom k nim Ježiš znova prehovoril: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.“


Ján 8:12

Ľud, čo kráča v tmách, uvidí veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine temnoty, zažiari svetlo.


Izaiáš 9:1

Hospodin je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám báť? Hospodin je útočisko môjho života. Pred kým sa mám triasť?


Žalmy 27:1

Lebo Boh, ktorý povedal: „Nech z temnôt zažiari svetlo!“, zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvári Ježiša Krista.


Druhý Korinťanom 4:6

Ak však je Kristus vo vás, telo je mŕtve pre hriech, ale Duch je život pre spravodlivosť. Ak teda vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné telá svojím Duchom, ktorý prebýva vo vás.


Rimanom 8:10-11

Veď kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla.


Efezanom 5:8

Ale ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu. Ak hovoríme, že sme bez hriechu, klameme sami seba a nieto v nás pravdy. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti.


Prvý Jánov 1:7-9

Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach!


Matúš 5:14-16

A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila.


Ján 1:5

Stiahnite si aplikáciu Biblia

Získajte Bibliu zadarmo

na váš mobil,
tablet alebo počítač


Stiahnite si aplikáciu Biblia

Je ťažké zostať sústredený na Boha a Jeho Slovo. Preto vám bezplatná aplikácia Biblie od YouVersion ponúka spôsoby ako hľadať Božie srdce každý deň:  počúvajte audio Bibliu, vytvárajte modlitby, študujte s priateľmi, objavujte viac ako 2000 prekladov Biblie a oveľa viac. Teraz na viac ako 400 miliónoch zariadení po celom svete!

Stiahnite si aplikáciu Biblia

Plány čítania – Mája 2021