Plány čítania – Októbra 2020

Plány čítania – Septembra 2020

Plány čítania – Augusta 2020

Plány čítania – Júla 2020

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá

4  
Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva

5  
nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuľuje sa, nepočíta krivdy

6  
neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy

7  
všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží.

8  
Láska nikdy nezanikne; proroctvá sa pominú, jazyky umĺknu, poznanie bude prekonané.

9  
Lebo iba sčasti poznávame a sčasti prorokujeme.

10  
Ale keď príde to, čo je dokonalé, to, čo je čiastočné, sa pominie.

11  
Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby.

12  
Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade, ale potom z tváre do tváre. Teraz poznávam sčasti, ale potom budem poznávať tak, ako som bol spoznaný.

13  
Teraz teda zostáva viera, nádej a láska, tieto tri, ale najväčšia z nich je láska.

1 Corinthians 13 in Slovak

1 Corinthians 13 in English