Plány čítania – Januára 2020

Vianočné biblické verše

Vianočné biblické verše

Preto ich vydá napospas až dovtedy, kým rodička porodí a zvyšok jeho bratov sa vráti k Izraelitom.

Micheáš 5:2

Preto sám Pán vám dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel.

Izaiáš 7:14

Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu. Veď to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov.“

Matúš 1:20-21

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.

Ján 3:16

Miera jeho vlády a pokoj nebude mať konca na Dávidovom tróne a v jeho kráľovstve, ktoré upevní a posilní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Hospodina zástupov to urobí.

Izaiáš 9:6

To Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

Ján 1:14

Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna narodeného zo ženy, narodeného pod Zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod Zákonom, a aby sme dostali synovstvo.

Galaťanom 4:4-5

Ale anjel im povedal: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí, lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ, Kristus Pán.

Lukáš 2:10-11

Odrazu sa s anjelom zjavilo množstvo nebeských zástupov, ktoré chválili Boha a volali: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorých on miluje.“

Lukáš 2:13-14

Oni vypočuli kráľa a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až zastala nad miestom, kde bolo dieťatko. Keď uvideli hviezdu, naplnila ich veľmi veľká radosť. Vošli do domu, uvideli dieťatko s jeho matkou Máriou. Padli na zem a klaňali sa mu. Otvorili svoje klenotnice a obetovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Na pokyn vo sne, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.

Matúš 2:9-12

Teraz si môžu vaše deti vyskúšať Aplikáciu Biblia pre deti v slovenčine!

Aplikácia Biblia pre deti

Dnes, spolu s naším partnerom OneHope s potešením oznamujeme spustenie aplikácie Biblia pre deti v slovenčine. Bibliu si teraz môže samostatne vychutnať viac detí ako kedykoľvek predtým.

Prepínanie medzi jazykmi je jednoduché priamo v nastaveniach aplikácie:

  1. Uistite sa, že ste aktualizovali aplikáciu na najnovšiu verziu.
  2. Otvorte aplikáciu a ťuknutím na ikonu ozubeného kolieska (Gear icon) otvorte Nastavenia.
  3. Ťuknite na položku Jazyk a vyberte požadovaný jazyk.

Zvuk sa teraz prehrá vo vybranom jazyku a aj akýkoľvek text sa objaví v tomto jazyku!

Oslávte s nami túto skvelú správu!

FacebookZdielať na Facebook-u

TwitterZdieľať na Twitteri

EmailZdieľať prostredníctvom e-mailu


Aplikácia Biblia pre deti Ježiš

O aplikácii Biblia pre deti

Vyvinuté v spolupráci s OneHope, Aplikácia Biblia pre deti je od YouVersion, tvorcov Aplikácie Biblia. Aplikácia Biblia pre deti, ktorá deťom poskytuje potešenie z Biblie, je nainštalovaná už na viac ako 34 miliónoch zariadení Apple, Android a Kindle, a to úplne zadarmo. Deti na celom svete si už užívajú aplikáciu Biblia pre deti v 50 jazykoch – teraz vrátane slovenčiny!

App Store Google Play Amazon

Plány čítania – Novembra 2019