Danasin ang mga Lubos na Pagpapala sa Arawang Pampasigla

Tanawin ng mga burol ng buhangin.

Ano ang mga Lubos na Pagpapala?

“Pinagpala ang mga…”

Mateo 5:4

Sa Sermon sa Bundok ni Jesus, nagpapahayag Siya ng maraming iba’t ibang mga pagpapala, na kilala rin bilang mga lubos na pagpapala, at muling binalangkas kung ano ang magiging hitsura ng Kaharian ng Langit.

Ngunit ano ang ibig sabihin ng mga pagpapalang iyon para sa atin?

Ngayong linggo, danasin ang Mga Lubos na Pagpapala sa isang bagong paraan gamit ang Arawang Pampasigla.

Sa Bersikulo ng Araw, matutuklasan mo ang isang bagong pagpapala bawat araw. Pagkatapos ay magagawa mong pagnilayan kung ano ang ibig sabihin ng mga pagpapalang ito para sa iyo sa Gabay sa Panalangin salamat sa eksklusibong akda mula sa aming Katuwang, Propel Women.

Kumpletuhin ang lahat ng walong araw ng Arawang Pampasigla na may tema ng Mga Lubos na Pagpapala at palalimin ang iyong kaugnayan sa Diyos at sa Kanyang Salita.

Buksan ang Arawang Pampasigla

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Hanapin ang iyong paboritong salin ng Biblia sa Bible App na may higit sa 3,000 mga bersyon!

bawat tao, bawat lugar, bawat araw.

Ipagdiwang ang tagumpay na ito sa kasama namin!

Nagsimula ang Bible App mula sa YouVersion bilang isang kaisipan sa security line ng isang paliparan.

Ngunit para maisakatuparan ang kaisipang ito, kailangan namin ng isang napakahalagang bagay—ang Biblia!

Sa nakalipas na 15 taon, ang aming Mga Katuwang sa Paglathala ng Biblia ay bukas-palad na nagbigay ng mga salin ng Biblia sa YouVersion dahil naniniwala sila sa aming misyon: upang maabot ang bawat tao, bawat lugar, bawat araw.

At dahil sa kanilang pakikipagtulungan, kaaabot lang natin ang isang malaking tagumpay—mayroon na ngayong mahigit 3,000 na salin ng Biblia sa 2,000 wika.

Ngayon, ipagdiwang kung ano ang ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng katapatan ng Mga Katuwang sa Paglathala ng Biblia sa pamamagitan ng paghahanap ng paborito mong salin ng Biblia sa Bible App!

Tuklasin ang mga Salin ng Biblia

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

“Bakit ito nangyayari?”

Taong nakatingin sa labas ng bintana

Anuman ang iyong kinakaharap, alamin ito: May layunin ang Diyos para sa iyong buhay, kahit na hindi mo ito nakikita.

Sa Ang Mangangaral 3, sinabi sa atin ng may-akda na mayroong panahon para sa lahat—pagsasayaw, pagdadalamhati, at pagtawa.

Inilalarawan ng bersikulong ito ang kagandahan ng buhay gayundin ang mga paghihirap na kaakibat nito. Ipinakikita nito sa atin na kahit sa mahihirap na panahon, maaari tayong magtiwala na ang Diyos ay kumikilos.

“Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan … ngunit hindi binigyan [ang tao] ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas.”

Ang Mangangaral 3:11

Kumikilos ang Diyos sa labas ng ating perpektong timeline upang lumikha ng isang bagay na mas malaki kaysa sa naiisip natin.

Sinasabi sa atin ng Banal na Kasulatan na ang ating mga karanasan—mabuti o masama—ay nasa mga kamay ng Diyos, at ang Kanyang takdang panahon ay perpekto.

Maaaring hindi ito mukhang tama sa ngayon, ngunit kumikilos ang Diyos sa iyong buhay nakikita mo man ito o hindi.

Ngayon, pag-isipan ang Ang Mangangaral 3, at hilingin sa Diyos na tulungan kang magtiwala sa Kanya at sa Kanyang panahon.

Basahin ang Ang Mangangaral 3

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Mga Tampok na Gabay sa Setyembre

Mga Gabay sa Panalangin

Ano ang pumipigil sa iyo na manalangin sa paraang gusto mo?

Tinanong namin ang tanong na ito sa ilan sa aming Komunidad at nalaman namin na maraming gustong manalangin ngunit nahihirapang magtuon, walang oras, o hindi alam kung saan magsisimula.

Ganyan din ba ang nararamdaman mo?

Tuklasin kung paano mo mapapalalim ang iyong relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin gamit ang mga Gabay na ito.

Maghanap ng Higit pang mga Gabay


Habang lumalapit ka sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, tanungin mo Siya kung paano ka mamumuhay ng bukas-palad.

Kapag nagbigay ka sa YouVersion, tinutulungan mo ang milyun-milyong tao na maranasan ang kapangyarihan ng Salita ng Diyos—tulad mo.

Magbigay ng kaloob >


FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Maging bahagi ng kuwento ng isang tao…

Taong nakangiti

“Akala ko nakakabagot at mahirap intindihin ang Biblia.”

MARSHA, USA

Natagpuan mo na ba ang iyong sarili na nahihirapang kumonekta nang tunaysa Salita ng Diyos?

Naniniwala si Marsha sa Diyos ngunit nahihirapan pa rin siyang kumonekta sa Kanya sa pamamagitan ng Banal na Kasulatan.

Pero nagbago ang lahat nang matuklasan niya ang Bible App at ang 3,000 na bersyon nito. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga bersyon, ang Salita ng Diyos ay nabuhay.

“Nakakapagbasa na ako at nakakatutok nang maayos sa Diyos at sa Kanyang Salita. Hindi ko na nakikita ang Diyos bilang isang karakter sa isang libro. Totoo na ang Diyos sa akin. Nakikita ko Siya bilang Aking Ama, at ang Kanyang mga kuwento ay totoo.”

Binabago ng Salita ng Diyos ang buhay ni Marsha, at binabago nito ang buhay ng mga nakapaligid sa kanya.

Ang iyong pagkabukas-palad ay makakatulong sa mas maraming taong tulad ni Marsha na maranasan ang kapangyarihan ng Salita ng Diyos.

Kapag nagbigay ka ng regalo na US$40, ginagawa mong posible para sa 200 tao na mag-download ng Bible App at maranasan ang Salita ng Diyos.

Magbigay Ngayon

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email