“Bakit ito nangyayari?”

Taong nakatingin sa labas ng bintana

Anuman ang iyong kinakaharap, alamin ito: May layunin ang Diyos para sa iyong buhay, kahit na hindi mo ito nakikita.

Sa Ang Mangangaral 3, sinabi sa atin ng may-akda na mayroong panahon para sa lahat—pagsasayaw, pagdadalamhati, at pagtawa.

Inilalarawan ng bersikulong ito ang kagandahan ng buhay gayundin ang mga paghihirap na kaakibat nito. Ipinakikita nito sa atin na kahit sa mahihirap na panahon, maaari tayong magtiwala na ang Diyos ay kumikilos.

“Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan … ngunit hindi binigyan [ang tao] ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas.”

Ang Mangangaral 3:11

Kumikilos ang Diyos sa labas ng ating perpektong timeline upang lumikha ng isang bagay na mas malaki kaysa sa naiisip natin.

Sinasabi sa atin ng Banal na Kasulatan na ang ating mga karanasan—mabuti o masama—ay nasa mga kamay ng Diyos, at ang Kanyang takdang panahon ay perpekto.

Maaaring hindi ito mukhang tama sa ngayon, ngunit kumikilos ang Diyos sa iyong buhay nakikita mo man ito o hindi.

Ngayon, pag-isipan ang Ang Mangangaral 3, at hilingin sa Diyos na tulungan kang magtiwala sa Kanya at sa Kanyang panahon.

Basahin ang Ang Mangangaral 3

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean Polish Thai Ukrainian Vietnamese