Tuần cuối cùng của Chúa Giê-xu như thế nào?

Đây là
Tuần Thánh…

Chúa Giê-xu biệt riêng một tuần trước khi Ngài bị đóng đinh để nhắc nhở các môn đồ của Ngài rằng sự chết sẽ không chiến thắng, và Vương quốc của Ngài sẽ không bao giờ kết thúc. Nhưng bởi vì họ không hiểu điều gì sẽ đến, họ không nhận ra rằng Ngài cũng đang nói với họ “Ta yêu con” và “tạm biệt.”

Hôm nay, Tuần Thánh là một lời nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời vẫn chưa kết thúc. Bởi vì ngay cả trong những khoảnh khắc khi mong đợi của chúng ta sụp đổ – hy vọng vẫn đến. Đức Chúa Trời chưa hoàn thành.

Vì vậy, bắt đầu từ Chủ nhật Lễ Lá này, hãy suy ngẫm về cuộc sống mà bạn có được nhờ sự hy sinh của Chúa Giê-xu bằng cách hoàn thành Kế hoạch Phục sinh. (Và, khi bạn hoàn thành một trong các Kế hoạch này, bạn cũng sẽ nhận được Huy hiệu Thử thách Phục sinh.)

Xem bộ sưu tập lễ Phục sinh

Bài đăng này cũng có sẵn tại: Tiếng An Tiếng Afrikaans Tiếng Indonesia Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Filipino (Tagalog) Tiếng Pháp Tiếng Ý Tiếng Hà Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Ru-ma-ni Tiếng Nga Tiếng Nhật Tiếng Hán (giản thể) Tiếng Hán (phồn thể) Tiếng Hàn Quốc Phần Lan