Paano ang naging huling linggo ni Jesus?

Ito ang
Mahal na Araw…

Inilaan ni Jesus ang linggo bago Siya ipako sa krus upang paalalahanan ang Kanyang mga disipulo na hindi magwawagi ang kamatayan, at ang Kanyang kaharian ay walang hangganan. Ngunit dahil hindi nila naunawaan kung ano ang paparating, hindi nila napagtanto na sinasabi rin Niya sa kanila ang “mahal kita” at “paalam.”

Ngayon, ang Mahal na Araw ay isang paalalang ang Diyos ay hindi pa tapos. Dahil kahit na sa mga sandaling gumuguho ang ating mga inaasahan—ang pag-asa ay paparating pa rin. Hindi pa tapos ang Diyos.

Kaya’t simula ngayong Linggo ng Palaspas, pagbulay-bulayan ang buhay na mayroon ka dahil sa sakripisyo ni Jesus sa pamamagitan ng pagkumpleto ng isang Gabay sa Pasko ng Pagkabuhay. (At, kapag nakumpleto mo ang isa sa mga Gabay na ito, magkakaroon ka Badge para sa Hamon sa Pasko ng Pagkabuhay.)

Tingnan ang Koleksyon ng Mahal na Araw

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean Polish Vietnamese