Tulungan ang Iyong Mga Anak na Maunawaan ang Pasko ng Pagkabuhay

Isang Masayang Linggo

Sakripisyo. Muling Pagkabuhay. Pagtubos. Pagpapanibago. Ang mga ito ay mga konseptong mahirap maunawaan, kahit na para sa matatanda. Paano natin ipakikilala ang mga ito sa ating mga anak sa konstekto ng kanilang sariling musmos na pananampalataya? Nilikha namin ang apat na kuwentong Pambatang Bible App upang tulungan kang gawin ito.

Ama at anak na naglalaro sa tablet

Panoorin ang A Goodbye Meal, In the Garden, It is Finished, at A Happy Sunday kasama ang iyong mga anak, at danasin ang kuwento ng Pasko ng Pagkabuhay nang magkasama sa paraang madali nilang mauunawaan. Tutulong ang mga interaktibong animasyon upang makilahok sila sa bawat kuwento. Ang mga nakatutuwang gawain sa bawat kuwento ay tutulong sa kanila na matutunan ang kahulugan ng sakripisyo ni Jesus para sa kanila.

Habang ginagawa ito, hayaan ang mga katanungan ng iyong anak na gabayan ang iyong buong pamilya sa mga pag-uusap tungkol sa kung paano ninyo susundin si Jesus nang magkasama.

Kunin ang App

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean Polish Vietnamese