Những câu Kinh Thánh phổ biến – Tháng 3 2021 – Nếu dân ta…

vì Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta tinh thần nhút nhát, nhưng tinh thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và tự chủ.


II Ti-mô-thê 1:7

Khi Ta đóng các tầng trời lại, không cho mưa sa xuống; khi Ta truyền cho cào cào phá hại đất đai; và khi Ta giáng bệnh dịch giữa dân Ta; nếu dân Ta, là dân được gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta và từ bỏ con đường gian ác, thì từ trên trời Ta sẽ lắng nghe, tha thứ tội lỗi họ và chữa lành đất nước họ.


II Sử Ký 7:13-14

Đừng sợ vì Ta ở với con,Chớ kinh khiếp vì Ta là Đức Chúa Trời của con!Ta sẽ làm cho con mạnh mẽ; phải, Ta sẽ giúp đỡ con,Dùng tay phải công chính của Ta mà nắm giữ con.


Ê-sai 41:10

Hỡi dân Ta, hãy đi vào phòngVà đóng cửa lại.Hãy ẩn mình một lát,Cho đến khi cơn thịnh nộ đã qua.Vì nầy, Đức Giê-hô-va ra khỏi nơi Ngài ngựĐể trừng phạt tội lỗi của dân cư trên đất.Bấy giờ, đất sẽ để lộ máu raVà không che đậy những kẻ đã bị giết nữa.


Ê-sai 26:20-21

Nhưng khi nhớ lại điều đóThì con có niềm hi vọng.”Nhờ lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va mà chúng ta không bị tiêu diệt,Lòng thương xót của Ngài không bao giờ dứt.Mỗi buổi sáng, lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn,Sự thành tín Ngài lớn biết bao.Tôi tự nhủ: “Đức Giê-hô-va là sản nghiệp tôi,Nên tôi hi vọng nơi Ngài.”


Ca Thương 3:21-24

Phước cho người chịu đựng sự thử thách; vì khi đã chịu nổi sự thử nghiệm, họ sẽ nhận mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho những người yêu mến Ngài.


Gia-cơ 1:12

Chớ quên làm việc lành và chia sẻ cho người khác, vì các tế lễ như thế làm hài lòng Đức Chúa Trời.


Hê-bơ-rơ 13:16

Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao,Sẽ hằng được ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng.Tôi thưa với Đức Giê-hô-va rằng: “Ngài là nơi nương náu và là đồn lũy của con;Cũng là Đức Chúa Trời của con, con tin cậy nơi Ngài.”


Thi Thiên 91:1-2