Thử thách Phục Sinh ở đây!

Thách thức Phục Sinh

Thử thách Phục Sinh bắt đầu từ hôm nay!

Lễ Phục Sinh là một lễ kỷ niệm vững chắc về chiến thắng của Chúa Giê-xu đối với cái chết và mối quan hệ được phục hồi mà chúng ta có thể có với Đức Chúa Trời.

Chuẩn bị tấm lòng của bạn cho Chủ nhật Phục Sinh bằng cách tham gia Thử thách Phục Sinh.

Đây là cách…

Hoàn thành Kế hoạch Phục Sinh từ bây giờ đến Chủ nhật Phục Sinh để đạtHuy hiệu Thử thách Phục Sinh.

Mời bạn bè của bạn cùng tham gia! Cùng nhau, chúng ta hãy hướng tấm lòng và tâm trí của chúng ta vào Đấng Christ Phục Sinh.

Bây giờ nếu chúng ta đã chết với Đấng Christ, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ sống với Ngài. Chúng ta biết rằng Đấng Christ, đã sống lại từ kẻ chết, sẽ không bao giờ chết nữa; cái chết không còn thống trị trên Ngài nữa.

RÔ-MA 6:8-9

Các kế hoạch Phục Sinh khác

FacebookChia sẻ qua Facebook

TwitterChia sẻ qua Twitter

Thư điện tửChia sẻ qua email

Bài đăng này cũng có sẵn tại: Tiếng An Tiếng Afrikaans Tiếng Indonesia Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Filipino (Tagalog) Tiếng Pháp Tiếng Ý Tiếng Hà Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Ru-ma-ni Tiếng Nga Tiếng Nhật Tiếng Hán (giản thể) Tiếng Hán (phồn thể) Tiếng Hàn Quốc Phần Lan Tiếng Ucraina