Ang Hamon para sa Pasko ng Pagkabuhay ay narito na!

Hamon para sa Pasko ng Pagkabuhay

Ang Hamon para sa Pasko ng Pagkabuhay ay magsisimula na ngayon!

Ang Pasko ng Pagkabuhay ay isang hayag na pagdiriwang ng tagumpay ni Jesus laban sa kamatayan at ang naibalik na relasyon na maaari nating makamit sa Diyos.

Ihanda ang iyong puso para sa Linggo ng Muling Pagkabuhay sa pamamagitan ng pakikilahok sa Hamon para sa Pasko ng Pagkabuhay.

Narito kung paano…

Kumpletuhin ang isang Gabay para sa Pasko ng Pagkabuhay simula ngayon hanggang sa Linggo ng muling Pagkabuhay upang makamit ang Hamon para sa Pasko ng Pagkabuhay Badge.

Anyayahan din ang iyong mga kaibigan! Sama-sama, ituon natin ang ating mga puso at isip sa muling nabuhay na si Cristo.

At kung namatay tayong kasama ni Cristo, naniniwala tayong mabubuhay din tayong kasama niya. Sapagkat alam nating si Cristoʼy muling nabuhay at hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan.

MGA TAGA-ROMA 6:8-9

Marami Pang Gabay Para sa Pasko ng Pagkabuhay

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean Polish Ukrainian Vietnamese