Πατέρα μας, που είσαι στους ουρανούς

Πατέρα μας, που είσαι στους ουρανούς

9  
Έτσι, λοιπόν, να προσεύχεστε εσείς: Πατέρα μας, που είσαι στους ουρανούς, ας αγιαστεί το όνομά σου·

10  
ας έρθει η βασιλεία σου· ας γίνει το θέλημά σου, όπως στον ουρανό, έτσι και επάνω στη γη·

11  
το αναγκαίο μας ψωμί δώσε σε μας σήμερα·

12  
και συγχώρεσε σε μας τις αμαρτίες μας, όπως και εμείς συγχωρούμε σ’ αυτούς που αμαρτάνουν σε μας·

13  
και μη μας φέρεις μέσα σε πειρασμό, αλλά ελευθέρωσέ μας από τον πονηρό, επειδή δική σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα στους αιώνες. Aμήν.

Matthew 6 in Greek

Matthew 6 in English

ΚατηγορίεςΧωρίς κατηγορία