Papa nou ki nan syèl la

Papa nou ki nan syèl la

9  
Men ki jan pou nou lapriyè: Papa nou ki nan syèl la, Nou mande pou yo toujou respekte non ou.

10  
Vin tabli gouvènman ou, pou yo fè volonte ou sou latè, tankou yo fè l nan syèl la.

11  
Manje nou bezwen an, ban nou l jòdi a.

12  
Padonnen tou sa nou fè ki mal, menm jan nou padonnen moun ki fè nou mal.

13  
Pa kite nou nan pozisyon pou n tonbe nan tantasyon, men, delivre nou anba Satan. [Paske, se pou ou tout otorite, tout pouvwa ak tout lwanj, depi tout tan ak pou tout tan. Amèn.]

Matthew 6 in Haitian

Matthew 6 in English

CategoriesUncategorized