Å lese seg gjennom – ikke forbi – den hellige uken

Som Kristi etterfølgere knyttes det en spesiell glede til oppstandelsesdagen, første påskedag. Vi ser for oss steinen som er rullet bort, og vi blir minnet om Kristi seier over døden og vårt nye liv i ham. Vi leser om hvordan han viste seg for sine venner, og vi tenker på at han er med oss akkurat nå.

Selv om Kristi oppstandelse gir oss god grunn til å feire, er det viktig at vi ikke bare forholder oss til den tomme graven, men også korset. Den hellige uken er en mulighet gitt oss til å tenke på dybdene i Guds kjærlighet til oss, og offeret Han gjorde for vår skyld. Men noen ganger kan det virke som at vi er så takknemlige for den tomme graven at vi hopper over Getsemane, og gløtter bare såvidt bort på vår gråtende Frelser.

YouVersion tilbyr en leseplan for påskeuken: Påskehistorien. Med denne planen vandrer du gjennom hendelsene som leder opp mot Jesu død. Når vi leser kan vi kjenne hvordan det må ha vært å høre Jesu forklaring på hva de neste dagene vil innebære. Vi kan erfare Peters intense skam når det kommer for dagen at han er en illojal feiging. Hjertene våre vil knuses med Marias når vi ser Jesus falle til jorden igjen og igjen. Vi vil frykte pisken, og kanskje viktigst av alt, vi vil huske at vi det er vi som bruker pisken … grunn god nok til å vente med gleden til påskemorgen.

Selvsagt kan vi feire oppstandelsesdagen uten å tenke på dagene som ledet opp til den. Men tenk på hvor mye mer frihet vi vil kjenne hvis vi i sannhet kjenner på den fordervelsen Kristus frigjorde oss fra! Hvor mye mer vil vi ikke prise vår Frelser når vi stopper opp og mediterer over Hans offer? Hvis vi tillater oss selv å erfare det dypeste mørket, blir lyset enda mer underbart.

Dette innlegget er også tilgjengelig i: Engelsk Tysk Spansk Fransk Nederlandsk Portugisisk Russisk Kinesisk (Forenklet) Kinesisk (Tradisjonell) Koreansk Svensk